ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

TRAINING CENTER PROVINCIAL POLICE REGION 7

รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

หลักสูตรสารวัตร (ศฝร.ภ.7)

สว.102/2553 (ศฝร.ภ.7)
-รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สว.98/2552 (ศฝร.ภ.7)
-รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
-วิชาการแก้ปัญหาวิกฤติ พ.ต.อ.ณรงค์ ทรัพย์เย็น
สว.85 สว.75 สว.74
ss100.gif - 2.52 KB

หลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ (นพต.)

หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.)

หลักสูตร กอป.
หลักสูตร กปป.2553

-กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน
-กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม

ss100.gif - 2.52 KB

 

หลักสูตรพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(๕ สายงาน)
รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๕๔

-ผู้ช่วยงานสอบสวน
-งานธุรการและกำลังพล
-ป้องกันและปราบปรามฯ
-การสืบสวน
-การจราจร


ss100.gif - 2.52 KB

โครงการการฝึกอบรมการนำพยานขึ้นเบิกความต่อศาลฯ
รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๕๔

-รุ่นที่ ๑
-รุ่นที่ ๒

ss100.gif - 2.52 KB


_EMPTY_CATEGORY