ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

TRAINING CENTER PROVINCIAL POLICE REGION 7

วิสัยทัศน์/ปรัชญา/ปณิธาน

PDF พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 8
แย่จังดีมาก 


วิสัยทัศน์

   "มุ่งเน้นวิชาการ  นำมาตรฐานการฝึก  ปลูกจิตสำนึกคุณธรรม"


ปรัชญา


      "พัฒนาการศึกษา  สร้างจิตอาสา  นำพาตำรวจไทยสู่มืออาชีพ "


ปณิธาน

      "มุ่งมั่นการศึกษา  พัฒนาความสามารถ  แกร่งกล้าในการฝึก  ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม

อัตลักษณ์

      "มีความรู้  คู่ระเบียบวินัย"


 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 )