ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

TRAINING CENTER PROVINCIAL POLICE REGION 7

 
พ.ต.ต.สมเจตต์ ศรีพรหมมา

ผบ.ร้อย(สบ2) (ปค.2 กองร้อย นครปฐม)

Tel.0-3425-0989<< back