ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

 
พ.ต.ท.ศักดิ์ศรี ทายสงฆ์ประไพร (สว.บศ.ศฝร.ภ.7)

Tel.0-3425-0987

ซ back