ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

TRAINING CENTER PROVINCIAL POLICE REGION 7

 
พ.ต.อ.อำนาจ อ่อนฤทธิ์

อาจารย์(สบ4) ฯ (หัวหน้า กอจ.)

Tel.0-3425-4312<< back