ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

 
พ.ต.ท.ขจัด เพ็ญชาติ (อาจารย์(สบ3) ฯ)

Tel.0-3425-4312

ซ back