ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

 
พ.ต.ท.ขจัด เพ็ญชาติ

อาจารย์(สบ3) ฯ

Tel.0-3425-4312<< back