ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

 
พ.ต.ท.บัญญัติ ไชยโกฎิ (รอง ผกก.บศ.ศฝร.ภ.7)

Tel.0-3425-0987

ซ back