ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

TRAINING CENTER PROVINCIAL POLICE REGION 7

 
พล.ต.ต.อนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์

ผบก.ศฝร.ภ.7

Tel.<< back