ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

 
พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี (ผบก.ศฝร.ภ.7)

Tel.

ซ back