ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

TRAINING CENTER PROVINCIAL POLICE REGION 7

 
พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์

รอง ผบก.ศฝร.ภ.7

Tel.<< back