ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

TRAINING CENTER PROVINCIAL POLICE REGION 7

 
พ.ต.ท.ชาญณรงค์ การะเกตุ

รอง ผกก.ปค.ศฝร.ภ.7

Tel.0-3424-2728<< back