ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

 
พ.ต.ท.พันทัตพงศ์ เดชสิทธิ์นัจกร (รอง ผกก.ปค.ศฝร.ภ.7)

Tel.0-3424-2728

ซ back