ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

TRAINING CENTER PROVINCIAL POLICE REGION 7

 
พ.ต.ท.หญิง รำไพ จงสืบสุข

รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.7

Tel.0-3424-2753<< back