ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

TRAINING CENTER PROVINCIAL POLICE REGION 7

 
พ.ต.ต.ถิรชัย ทวีนุช

อาจารย์พิเศษ

Tel.0-3425-4312<< back