ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

TRAINING CENTER PROVINCIAL POLICE REGION 7

 
พ.ต.ต.บุญส่ง สุขเหมือน

ผบ.ร้อย(สบ2) (ปค.3 กองร้อย ไพรสะเดา)

Tel.0-3425-0993<< back