ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗

TRAINING CENTER PROVINCIAL POLICE REGION 7

 
ร.ต.อ.บุญส่ง สุขเหมือน

ผบ.ร้อย(สบ2) ปค.ร้อย 1 ฯ

Tel.0-3425-0993<< back